Z histórie spoločnosti

Nadväznosť tradície

Strojárska výroba v Košiciach má dlhoročnú tradíciu a je spájaná s výrobným podnikom Karola Poledniaka, ktorý bol založený v roku 1886 ako strojnozámočnícka firma venujúca sa opravám váh a poľnohospodárskych strojov. Dovoz zariadení zo zahraničia v roku 1909 umožňuje spoločnosti vytvoriť výrobný program, pre výrobu vodných turbín so špecializáciou na Francisové turbíny. Schopnosti technického umu a riešení boli preukazované výrobou vlastných kovoobrábacích strojov. Veľký medzník vo vývoji výroby zaznamenáva rok 1916, kedy vedenie podniku preberá jeho syn Karol a zápisom do obchodného registra sa mení názov firmy na Karol Poledniak Strojáreň a zlievareň v Košiciach. Študijné pobyty v zahraničí mu umožnili podnik inovovať a ako jeden z prvých podnikov využíva možnosti zvárania materiálov elektrickým oblúkom. Od roku 1939 dochádza k útlmu výroby vplyvom spoločenských pomerov. Závod sa špecializuje na výrobu strojov, manipulačnej techniky pre banský priemysel. Počas tohto obdobia závod zamestnával 400 pracovníkov. V 40tych rokoch dochádza k zmene názvu firmy na Karol Poledniak, továreň na stroje, železolejáreň a stavba mlynov. Touto zmenou sa snaží firma upozorniť na významnosť zlievarne, ktorú modernizuje a zvyšuje jej kapacity. Firma počas tohto obdobia zaznamenáva rozvoj konštruktérskej základne s dôrazom na precíznosť technického riešenia výrobkov, vysokú presnosť. Po druhej svetovej vojne strojárska výroba nabieha na pôvodné výrobné kapacity, čo súviselo s ochranou strojárskeho vybavenia pred ustupujúcimi vojskami.

 

Budovanie nového závodu

V októbri 1947 dochádza k začleneniu firmy ku Kovorobným a strojárskym závodom na Slovensku.  O rok v  marci 1948  prechádza firma k  n. p. Kriváň ČKD. Dňa 25. júla 1949 vyhláškou ministra priemyslu, ktorá nadobúda platnosť k 1. januáru 1950, vznikajú na Južnej triede v Košiciach Východoslovenské strojárne, n. p. Nový podnik prináša nové výrobky, špecializáciou sú najmä tvárniace stroje, kovoobrábacie stroje, zlievarenské výrobky. Buduje sa silná vývojovo-konštrukčná základňa.
Rok 1952 je významným rokom dodávok strojov pre hutnícky a strojársky priemysel. Dochádza k vývoju a výrobným konceptom zariadení pre hlinikárne.
Dôležitým krokom je rok 1966, kedy dochádza rozšíreniu sortimentu o automobily s účelovými nadstavbami pre civilný sektor, ako aj pre špeciálnu armádnu techniku, mobilné mostné súpravy, žeriavové vyslobodzovacie vozidlá.

 
Rokom 1974 dochádza k rozsiahlej výstavbe výskumno-vývojovej základne firmy s prihliadnutím na experimentálnu a prototypovú dielňu. Počas tohto obdobia je rozširovaný sortiment o stroje a špecializované zariadenia pre chemický, papierenský priemysel – xantogenačné aparáty, autoklávy, lisovacie stolice. Produkty podniku sú vyvážané do 46 krajín sveta.

 

Novodobá história

V roku 1976 dochádza k vyčleneniu časti  útvaru s názvom Výrobná konštrukcia z VSS, n.p. a vzniká samostatný Výskumno-vývojový ústav ZŤS Košice, ktorý je začlenený do Kombinátneho závodu ZŤS Martin, pod ktorý súčasne spadá od roku 1979 aj VSS, n. p. Novovzniknutý Výskumno-vývojový ústav je formovaný ako vysokošpecializovaná vývojovo-konštrukčná základňa pre  závody VSS, n.p.  ZŤS zabezpečuje konštrukčné štúdie, prototypovú výrobu, nábeh sériovej výroby pre tieto závody. Kvality výrobkov spoločnosti sú dokladované radom zahraničných ocenení z medzinárodných výstav. Rokom 1981 sa Výskumno-vývojový ústav Košice stáva samostatným právnym subjektom ako súčasť integrovanej základne kombinátu  ŽTS Martin. Závod rozvíja svoju prototypovú základňu s vlastnými  výrobnými kapacitami. Špecializáciou sú najmä tvárniace stroje, vývoj špeciálnej armádnej techniky pre tílové zabezpečenie vojsk, účelové nadstavby automobilov, ťažké hydraulické manipulátory, konštrukčné riešenia výrobných liniek, dopravníkov, automatizačné systémy pre priemyselné linky.
Zánikom kombinátu ZŤS Martin vzniká k 1.7.1990 samostatný štátny podnik ZTS VVÚ Košice, ktorý sa v rámci transformačného procesu k 1.5.1992 mení na akciovú spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE, a.s., a ktorá je privatizovaná v prvej vlne kupónovej privatizácie v rokoch 1992 – 1993. V týchto rokoch dochádza k stabilizácii podniku, zachovaniu výrobného programu a vývoju špecializovaných účelových nadstavieb vozidiel, manipulačných zariadení, montážnych celkov pre papierenský priemysel, prepravných kontajnerov pre jadrovú energetiku. Významným medzníkom spoločnosti sa stáva rok 2004, kedy dochádza  k dodávkam Robotického zariadenia pre polohovanie kryomagnetov v tuneli urýchľovača v CERNe, Ženeva, Švajčiarsko a stáva sa jej oficiálnym dodávateľom konštrukčných častí. Za vysoko špecializované komponenty, ktoré vynikajú vysokou presnosťou a precíznosťou, získava  firma v roku 2005 cenu „Zlatý hadrón“. V roku 2011 firma získava  za oblasti výskumu a vývoja konštrukčných riešení prestížnu cenu Systémový integrátor roku 2011 v SR na 17. Wonderware užívateľskej konferencii ČR/SR.

 

Súčasnosť

Spoločnosť ZTS VVÚ, a.s. Košice pokračuje v konštrukčnom výskume, poskytovaní svojich služieb v oblasti projektovania, oblasti výroby strojárskych komponentov celých výrobných celkov, zachováva kompletný výrobný program s prihliadnutím na tradíciu, presnosť a kvalitu vychádzajúcich výrobkov a služieb. Pričom posledné obdobie venuje veľkú pozornosť robotickým systémom, výrobným celkom pre jadrovú energetiku, účelovým nadstavbám automobilov, špeciálnej armádnej technike.  Konštrukčným a inovačným zmenám vlastných výrobkov, technickému faceliftu výrobkov, generálnym opravám  ponúkanej vojenskej techniky, účelovým nadstavbám, výrobným linkám, ťažkej strojárskej technike, energetickým častiam strojov. Druhou  významnou oblasťou, ktorú si spoločnosť zachováva je oblasť vývoja priemyselnej automatizácie, kompletných riešení výrobných systémov čo súvisí s mohutnou elektrotechnickou základňou podniku.