ZTSVVU KOŠICE a.s.

Spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. sa riadi víziou, ktorá ju charakterizuje ako vo svete etablovaný, technicky zdatný a flexibilný výskumno-inžiniersky subjekt, integrujúci výskumné a vývojové aktivity s výrobou a obchodom, ktorý neustále zdokonaľuje svoje výrobky. Sme si vedomí toho, že túto víziu naplníme len pomocou kvalifikovaných, motivovaných a spokojných zamestnancov. Takáto personálna základňa je základný predpoklad naplnenia strategických cieľov a dosiahnutia trvalého rozvoja a prosperity. Vzhľadom na zameranie spoločnosti a skutočnosť, že sa nám darí vyrábať čoraz kvalitnejšie a sofistikovanejšie produkty, stúpa kvalita a počet odborníkov, ktorých schopnosti a nadšenie využívame. V našich radoch radi privítame odborníkov z oblasti elektrotechnického a strojárenského priemyslu, ale i zo sféry obchodu a ekonomiky. Pri pozíciách, u ktorých nie je podmienkou prax v odbore, je miesto aj pre talentovaných študentov a čerstvých absolventov vysokých škôl. Za vynikajúcu a kvalitnú prácu ponúkame zamestnancom istotu, pracovný a platový postup, primeraný zárobok, zamestnanecké výhody, možnosť permanentného vzdelávania a rozvoja.

 

Voľné pozície

 

Ekonomika a personalistika:

Obchod a marketing:

- obchodný zástupca pre Slovenskú republiku

- obchodný zástupca pre Európu

- obchodný zástupca pre Áziu

Stroje a zariadenia:

- strojný inžinier vo výskume a vývoji

- inžinier projektant, konštruktér priemyselných zariadení, strojov, motorov, pohonov

- konštruktér strojov a zariadení

- zvárací technológ

- technológ

Elektronické systémy:

- inžinier elektrotechnik vo výskume a vývoji

- programátor pre aplikáciu počítačových systémov

- projektant elektro NN

- projektant SKR

- programátor pre riadiace systémy

- projekt manažér pre realizáciu projektov v oblasti jadrovej energetiky, logistických systémov a automatizovaných výrobných celkov

- špecialista na meranie - programátor SCADA a MES systémov

- projektant elektro pre robotické systémy

- konštruktér elektro

Výroba:

- nástrojár

- kovoobrábač

- zvárač nerezu s certifikáciou

- zvárač tenkostenných materiálov

Informácie pre záujemcov o prácu

Informácie

Kontakt

Útvar Ekonomika a personalistika je prvé miesto, kde sa dostane Vaša žiadosť o zamestnanie. Tu sa posudzuje, následne vyhodnotí a tu prebieha vzájomná komunikácia s kandidátmi pri výberovom konaní.

Vašim žiadostiam sa budú venovať  zamestnanci Útvaru ekonomika a personalistika

Osloviť nás môžete prostredníctvom e-mailovej adresy: riaditel.ueap@ztsvvu.eu

Informácie o voľných pracovných miestach uverejňujeme na našej domovskej internetovej stránke www.ztsvvu.eu v časti Voľné pracovné miesta, prípadne na internetovej adrese www.profesia.sk

Prihlásenie sa na výberové konanie

Na výberové konanie na voľné pracovné miesto sa môžete prihlásiť poslaním žiadosti o zamestnanie (motivačného listu) a životopisu (personálneho dotazníka). Pre tento účel môžete použiť aj nasledujúci personálny dotazník ( doc ). Tieto dokumenty môžete poslať e-mailom alebo poštou.

Žiadosť o zamestnanie

V žiadosti alebo motivačnom liste by ste mali uviesť, prečo sa zaujímate o pracovnú pozíciu, akými výnimočnými zručnosťami, schopnosťami, vedomosťami a vlastnosťami disponujete pre danú pracovnú pozíciu, prečo ste práve Vy pre nás tým správnym zamestnancom.

Životopis

Správne napísaný životopis musí obsahovať všetky dôležité fakty týkajúce sa práce, o ktorú sa zaujímate. Tzn. musí obsahovať informácie o Vašom vzdelaní, absolvovaných kurzoch, školeniach, schopnostiach a znalostiach, pracovných skúsenostiach a iných výhodách, ktoré ponúkate našej spoločnosti vo Vašej osobe. V životopise alebo žiadosti nezabudnite uviesť Váš telefonický kontakt.

V zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z.. o ochrane osobných údajov nemôžeme evidovať Vaše osobné údaje vo firemnej databáze bez Vášho predchádzajúceho zvolenia. Preto je dôležité poslať alebo osobne doručiť na našu adresu vlastnoručne podpísané vyhlásenie obsahujúce Váš súhlas na evidovanie Vašich osobných údajov v databáze ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. Vyhlásenie sa môže nachádzať aj v závere Vášho životopisu.

Čo nasleduje po zaslaní Vašej žiadosti o zamestnanie

Po doručení Vašej žiadosti o zamestnanie a životopisu posúdime Vašu kvalifikáciu a uvádzané schopnosti vzhľadom na aktuálne a budúce personálne potreby firmy. Ak nie je predpoklad, že pre Vás nájdeme v našej spoločnosti uplatnenie, vrátime Vám Vašu žiadosť spolu so životopisom späť. Dokumenty zasielané e-mailom späť nezasielame, ale vymazávame ich. Kandidáti, ktorí požiadavky na voľnú pracovnú pozíciu spĺňajú, sú pozvaní na výberové konanie.

Výberové konanie

Výberové konanie môže pozostávať z viacerých kôl a kandidát sa postupne zúčastňuje osobných rozhovorov,  jazykových či odborných testov. V prípade manažérskych pozícií a pozícií špecialistov môže výberové konanie prebiehať prostredníctvom externej organizácie.

Posudzovanie výsledkov jednotlivých kandidátov závisí od veľkosti výberového konania, trvá najviac 2 týždne. Všetci kandidáti, ktorí sa zúčastnili výberového konania, sú následne kontaktovaní našimi pracovníkmi a oboznámení s výsledkami.

Ak si myslíte, že naše požiadavky spĺňate, oslovte nás, prípadne nám predstavte Váš návrh spolupráce.

Dokumenty na stiahnutie

Personálny dotazník

Personálny dotazník

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie pre študentov a doktorandov

Informácie

Koho hľadáme

Ak patríte medzi študentov alebo doktorandov, ktorí chcú perspektívne pracovať v oblasti strojárenstva, elektroniky či obchodu a máte záujem o spoluprácu s firmou, ktorá ocení Váš talent, kontaktujte nás.

Úspešným a schopným študentom a doktorandom naša spoločnosť ponúka viaceré možnosti ako sa prejaviť a rozvíjať sa.

Čo požadujeme

  • aktívnu znalosť jedného svetového jazyka
  • dobré študijné výsledky
  • aktívny prístup k pracovným úlohám
  • samostatnosť a dynamické myslenie

Čo ponúkame

  • vykonanie odbornej praxe v našej firme
  • vypracovanie odborných ročníkových, diplomových a vedeckých prác
  • odbornú a konzultačnú pomoc pri štúdiu, spracovávaní diplomových prác
  • v prípade odborných predpokladov riešenie čiastkových výskumných úloh

Ak si myslíte, že naše požiadavky spĺňate, oslovte nás, prípadne nám predstavte Váš návrh spolupráce.

Dokumenty na stiahnutie

Personálny dotazník

Personálny dotazník

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov