O nás

ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. je akciovou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti strojárenstva a elektrotechniky. Vznik firmy sa odvíja od vyčlenenia časti útvaru Konštrukcia bývalých VSS, n. p. Košice do Vývojového závodu v roku 1976. Organizačnými zmenami po začlenení do kombinátu ZTS Martin, vzniká v roku 1981 nový samostatný právny subjekt - ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice ako súčasť formujúcej sa integrovanej výskumno-vývojovej základne kombinátu. Ústav zabezpečoval vývoj účelových automobilov, ťažkých hydraulických manipulátorov, dopravno - manipulačných systémov, malých riadiacich systémov pre výrobné, technologické a dopravné procesy, špeciálnej techniky (prostriedky tylových vojsk a ženijná technika na kolesových podvozkoch), tvárniacich strojov, liniek s rýchlobežnými vystrihovacími automatmi a stacionárnych prevodových zariadení. Zánikom kombinátu ZTS Martin vzniká k 1. 7. 1990 samostatný štátny podnik ZTS VVÚ Košice, ktorý sa v rámci transformačného procesu k 1. 5. 1992 zmenil na akciovú spoločnosť ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. a bol sprivatizovaný v prvej vlne kupónovej privatizácie v rokoch 1992 – 1993. V súčasnosti máme 104 zamestnancov, s ktorými zabezpečujeme vývoj, výrobu, komplexné dodávky a servis zariadení pre zákazníkov doma i v zahraničí.

Naša filozofia

Našou základnou filozofiou je dosahovanie vysokého stupňa kvality a špičkovej technickej úrovne dodávaných výrobkov. V konštrukcii zariadení zásadne používame komponenty od renomovaných dodávateľov s certifikátmi systému riadenia akosti podľa ISO 9000, čím je garantovaná ich vysoká spoľahlivosť.

Naša ponuka

  • Unikátne riešenia
  • Dopravné a manipulačné systémy
  • Zariadenia pre jadrové elektrárne a ich likvidáciu
  • Účelové vozidlá, vojenská technika
  • Roboty a manipulátory
  • Výrobné stroje a zariadenia
  • Priemyselná automatizácia, informačné systémy
  • Zariadenia pre hutnícky priemysel

Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o našich produktoch, prosím kliknite tu.