Na toto sme hrdí

Zlatá plaketa pre ZTS VVÚ Košice - CERN, Švajčiarsko

Za vynikajúce výsledky v produkcii Robotického zariadenia pre polohovanie kryomagnetov v tuneli urýchľovača v CERNe, Ženeva, Švajčiarsko.

17. Wonderware užívateľská konferencia ČR/SR

Pantek, Hradec Králové Wonderware Systémovým integrátorom roku 2011 v SR sa stala firma: ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. Cenu prevzal : Ing. Vojtech Szabó

Technológ roka

Za výskum obzvlášť presných pohonov pre nasmerovanie lúča hadrónov na urýchľovači LHC v CERN, Ženeva - Ing. Dušan Čáni

Cena podpredsedu vlády SR a ministra školstva za vedu a techniku

V kategórii „OSOBNOSŤ VEDY A TECHNIKY do 35 rokov“ za vynikajúce výsledky v oblasti navrhovania riadiacich algoritmov a syntézy progresívnych komunikačných technológií pre on-line diagnostiku robotických systémov - Ing. Ján Molitoris

Zlatá plaketa pre ZTS VVÚ Košice - CERN, Švajčiarsko

Za vynikajúce výsledky v produkcii Robotického zariadenia pre polohovanie kryomagnetov v tuneli urýchľovača v CERNe, Ženeva, Švajčiarsko.

Cena ministra školstva SR za vedu a techniku v kategórii

„PRESTÍŽNA ORGANIZÁCIA VÝSKUMU A VÝVOJA“ za dlhodobé výsledky vo výskume a vývoji výrobkov ťažkej robotiky a zariadení pre jadrovú energetiku

Cena veľtrhu za manipulátor MT 80 A

Medzinárodný strojársky veľtrh 2003, Nitra