Projekčná činnosť

Pre výstavbu resp. inštaláciu technologických celkov a s tým súvisiace stavebné úpravy ponúkame projekčno-výskumnú činnosť pre všetky štádiá realizácie projektu, t.j.:

 • projekčné štúdie                                                  
 • koncepčné projekty
 • projekty pre stavebné povolenie                    
 • realizačné projekty
parallax background
Výroba

Fúziou výrobnej divízie ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. a firmy Nástrojáreň Kahler, s. r. o. vznikla súčasná výrobná divízia ZTS VVÚ Machinery, s. r. o., schopná uspokojiť i najprísnejšie nároky na presnú výrobu dielcov, funkčných skupín i kompletných strojných zariadení.

Ponúkané práce:
 • štandardná presná výroba dielcov
 • montáž funkčných skupín
 • montáž a odskúšanie strojných zariadení
 • inštalácia a oživenie strojných zariadení a technologických celkov
Dostupné výrobné kapacity na týchto strojoch:
Servis

ZTS VVÚ KOŠICE, a. s. zabezpečuje servis ťažkej strojárskej techniky, armádnej techniky, účelových nadstavieb automobilov, strojných zariadení, výrobných liniek, riadiacich, informačných a diagnostických systémov formou:

 • pravidelných predbežných prehliadok a opráv (profylaktika)
 • servisného zásahu do 2 až 24 hodín
 • nepretržitej 24 hod. servisnej pohotovosti