Automobil mostný AM 50B

Technický popis AM-50B

Mostný automobil AM-50B je používaný hlavne v armáde, ale nachádza uplatnenie aj v záchranných prácach pri živelných pohromách, lesných prácach, v stavebníctve a všade tam, kde je potrebné premostiť prekážku. AM-50B je kolesové samohybné vozidlo, ktorého nadstavbu tvorí jedno mostné pole s odnímateľnou podperou. Vďaka tomuto mostnému poľu je schopné premostiť prekážku o šírke od 2 do 12,5 m a hĺbke od 1,5 m. Spojením viacerých mostných polí (max. 8 polí) je možné premostiť prekážku od 12,5 m do 106 m, o hĺbke 2 až 6 m. AM-50B prekoná brod o hĺbke 1,4 m vrátane brodivej vlny. Mosty postavené cez prekážku môžu slúžiť na dočasné premostenie prekážok, ale pri dodržaní podmienok správneho ošetrovania aj na dlhodobé až niekoľkoročné premostenie. Mostný automobil je  možné vybavaviť automatizovaným systémom riadenia stavby mosta s autonómnou diagnostikou. Mostný automobil AM-50B môže byť vybavený buldozérovou radlicou, ktorá umožňuje úpravy terénu pre stavbu mosta ako aj úpravy príjazdových komunikácií. AM-50B je prepraviteľný po železniciach ako aj súčasne na nízkoložných návesoch po cestných komunikáciách.

Nadstavba AM-50B je montovateľná prakticky na všetky známe značky nákladných vozidiel čo umožňuje prispôsobiť vozidlo na mieru každého zákazníka.

Popis

Technické parametre:

  • pohotovostná hmotnosť                                             27 500 kg (pri použití vozidla Tatra 815-7 8×8)
  • dĺžka rozovretého mosta                                           13 500 mm
  • prejazdná šírka rozovretého mosta                            4 400 mm
  • výška podpery                                                               1 988 – 6 052 mm
  • max. zaťaženie pri prejazde pre jedno mostné pole – kolesové, pásové vozidlo s max. hmotnosťou 50 ton , *možnosť zvýšenia na 70 ton
  • stavba jedného mostného poľa                                     7 min
  • rozobratie jedného mostného poľa                              10 min

rýchlosť prejazdu vozidiel

  • kolesové vozidlo                                                            30 – 40 km/hod
  • pásové vozidlo                                                              15 – 20 km/hod