Automobil mostný AM 70

Nákladný automobil – nosič mostovky (s parametrami zaťaženia mostu v kategórii MLC 70) bude od výrobcu Rheinmetall MAN Military Vehicles GmbH typ HX 32.440 8×8 (HX 77), ktorý ako mobilný mostný prostriedok bude určený k rýchlemu premosteniu suchých aj vodných prekážok v období krízovej situácie, mimoriadnej situácie a III. stupňa povodňovej aktivity. Samotné mostné pole umožňňuje spojovať jednotlivé mostné polia navzájom.
Mostné pole (tzv. mostovka) je nožnicového typu so 4-nosníkovou odľahčenou konštrukciou. Je plne kompatibilné so staršími generáciami mostov AM-50 používanými v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Mostovka je plná, vybavená obrubníkmi, zábradlím s výškou 1,2 m a možnosťou pripojenia lávky pre chodcov.

Popis

Určenie vozidla:

Vozidlo je určené k preprave, položeniu a naloženiu jedného mostného poľa. Niekoľko vozidiel tak bude schopných vybudovať most s viacerými mostnými poľami ich postupným spojením. Most je možné skladať a nakladať z ľubovoľnej strany.

Hlavné časti:

 • upravený podvozok vozidla;
 • buldozérové zariadenie integrované na podvozku;
 • ukladacie zriadenie pre manipuláciu s mostom;
 • most nožnicového typu so 4-nosníkovou odľahčenou konštrukciou;
 • výsuvná podpera;
 • elektrický a hydraulický systém prostriedku;
 • ovládanie.

Riadenie spĺňajúce požiadavky EHK 79 a požiadavky platnej legislatívy a zákonov:

 • ľavostranné s hydraulickým posilňovačom,
 • nastaviteľný volant v dvoch osách.

Brzdová sústava spĺňajúca požiadavky EHK 13 a požiadavky platnej legislatívy a zákonov:

 • kotúčové brzdy na všetkých kolesách,
 • brzdové valce – predné membránové, zadné membránové, pružinové,
 • ABS – s možnosťou zmeny spôsobu regulácie, prípadne jazdy v teréne,
 • prípojka tlakového vzduchu plniaca (hustenie z cudzieho zdroja),
 • prípojka pre hustenie pneumatík.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Všeobecné parametre:

Klimatická odolnosť:

 • teplotné rozmedzie – pracovné -32°C až +49°C (dočasne +55°C)

– skladovacie          -33°C až +71°C

 • relatívna vlhkosť vzduchu 78 % pri teplote +28°C
 • koncentrácia prachu do 1 g.m-3
 • znížený atmosférický tlak do 736 hPa

Celkové rozmery a hmotnosti:

 • celková dĺžka s radlicou 11 090 mm
 • celková šírka 3 500 mm
 • celková výška 4 000 mm
 • dĺžka prekážky prekonaná jedným mostným poľom 12,0 m
 • celková maximálna dĺžka mostu 108 m
 • celková maximálna prípustná hmotnosť súpravy 33 600 kg

Obsluha:                                                                  2 osoby