Drenážne zariadenie

Drenážne zariadenie slúži na odvedenie chrompiku z púzdra dlhodobého skladu palivového článku do skladovacej a manipulačnej nádrže na chrompik v krátkodobom sklade pred samotnou likvidáciou vyhoreného palivového článku. Drenážne zariadenie je umiestnené v reaktorovej sále priamo nad krátkodobým skladom, čo zaručuje bezpečné odvedenie vypusteného chrompiku a jeho dočasné uskladnenie.

Popis

Celé drenážne zariadenie pozostáva z nasledovných častí:

  • tieniace teleso a plošina
  • čeľusť upínacia
  • čeľusť podopieracia
  • presuvné tienenie
  • výsuvná tyč
  • monitorovací systém
  • rozvod bezpečnostného systému