Gamascanner GS1

Zariadenie slúži na scanovanie sudov s RAO

Popis

Plnoautomatické zariadenie na scanovanie sudov s RAO.