Kalorobot KR1 , KR2

Zariadenie na čistenie nádrží RAO

Popis

Kalorobot je diaľkovo ovládané zariadenie na čistenie nádrží RAO od sedimentov.