Kontajner na viskózne KRAO typ PKI / B

Používa sa na prepravu vysokoviskóznych KRAO z miesta ich vzniku do miesta likvidácie resp. uskladnenia. Pozostáva z nádržky z nehrdzavejúcej ocele uloženej v tieniacom telese z uhlíkovej ocele, ktorá má v hornej a dolnej časti vytvorené tlmiace zóny a z armatúrnej výbavy. V nádrži je uložené čerpadlo, miešadlo, snímače hladiny a ostrekovacie trysky pre dekontamináciu vnútra nádrže. Plnenie nádrže je pomocou cudzieho zdroja, vyprázdňovanie vlastným čerpadlom. Guľové kohúty v plniacej, vyprázdňovacej a dekontaminačnej vetve sú s elektrickým ovládaním. Činnosť kontajnera je ovládaná diaľkovo z panelu napojením 2 káblov s konektormi na kontajner. Kontajner je vybavený špirálami pre elektrický ohrev média a snímačom jeho teploty. Preprava sa zabezpečuje pomocou nákladného vozidla s fixáciou k ložnej ploche (pozri PKIII).

Popis

Technické parametre:

  • celková hmotnosť s náplňou max. 3 450 kg
  • pohotovostná hmotnosť 3 160 kg
  • objem nádrže – celkový 400 dm3
  • objem nádrže – prevádzkový 300 dm3
  • elektrický zdroj – silový 3 PEN 50 Hz 220 V
  • elektrický zdroj – príkon max. 3 kW
  • prevádzková teplota okolia +5 až + 50°