Kontajner pre manipuláciu s jadrovým palivom KOS1

Zariadenie slúži na manipuláciu s jadrovým palivom.

Popis

Ide o zariadenie, ktoré slúži na ochranu obsluhy pri manipulácii s jadrovým palivom.