Kontrolné pracovisko kvality zvitkov 5-stolicový tandem USS

Automatizované ucelené pracovisko manipulácie so zvitkami plechu.

Popis

Automatizované ucelené pracovisko manipulácie so zvitkami plechu, umožňujúce obojstrannú vizuálnu kontrolu kvality povrchu plechu s odstraňovaním mimotolerančných začiatkov zvitkov, v zostave:

  • manipulátor (uchopovanie zvitku, zdvih, otáčanie, presun, odvíjanie zvitku)
  • zavádzacie a navádzacie zariadenie začiatku zvitku
  • pohyblivá navíjačka ( navíja mimotolerančný začiatok zvitku za súčasného vlastného pohybu)
  • pridržiavacie zariadenie ( pridržiava rozvinutý pás plechu pre vykonanie kontroly a navinutia)

Parametre:

  • zvitky hmotnosti do 15t
  • priemer 900-1800 mm
  • šírka pásu 700-1050 mm
  • hrúbka pásu 0,17-3 mm
  • inšpekčná plocha 1200×6000 mm
  • takt cyklu: 5 minút