Kryomagnetický polohovací systém

Polohovací systém pre kryomagnetický „Triplet“ (Low Beta Quadrupole).

Popis

Nadväzujúci projekt- Polohovací  systém pre kryomagnetický „Triplet“- (Low- Beta Quadrupole). Vo Veľkom hadrónovom Urychľovači (LHC).

Projekt obsahoval vývoj- výskum a dodanie 134 polohovacích zariadení (aktuátory), pre optimalizáciu  zrážky hadrónov. Efektívne zacielenie zväzkov  lúčov, pohybujúcich sa proti sebe tesne pred ich zrážkou. Dosiahnuté polohovanie posledných kryomagnetov s presnosťou +/- 0.01 mm.