Manipulátor horúcej komory MHK1

Zariadenie slúži na manipuláciu s jadrovým materiálom.

Popis

Ide o zariadenie, ktoré slúži na prácu s jadrovým materiálom v horúcej komore.