Manipulátor na odber vzoriek MOV2, MOV3

Manipulátor na odber vzoriek MOV2, MOV3

Zariadenie slúži na odber vzoriek rádioaktívnych kvapalín zo zberných nádrží.

Popis

Manipulátor na odber vzoriek je špeciálne poloautomatické zariadenie, ktoré slúži na odber vzoriek z nádrží s rádioaktívnymi kvapalinami. Je prispôsobené pracovnému prostrediu a zabezpečuje maximálnu ochranu obsluhy pred kontaktom s nebezpečným materiálom, ako aj pre zvýšenými dávkami ionizujúceho žiarenia.