Manipulátor na odber vzoriek MOV2, MOV3

Zariadenie slúži na odber vzoriek rádioaktívnych kvapalín zo zberných nádrží.

Popis

Manipulátor na odber vzoriek je špeciálne poloautomatické zariadenie, ktoré slúži na odber vzoriek z nádrží s rádioaktívnymi kvapalinami. Je prispôsobené pracovnému prostrediu a zabezpečuje maximálnu ochranu obsluhy pred kontaktom s nebezpečným materiálom, ako aj pre zvýšenými dávkami ionizujúceho žiarenia.