Manipulátor odberu vzoriek MOV – 2

Manipulátor je určený na odber vzoriek KRAO z nádrží. Požadovaná hĺbka odberu je voliteľná.

Popis

 Pozostáva z telesa nehrdzavejúcej ocele, v ktorom je umiestnený navijak s regulovaným elektropohonom, zariadenia na dekontamináciu vnútorného povrchu, odberovej sondy, riadiaceho systému, ovládacieho panela a elektrickej výbavy. Pomocou navíjaka je sonda spúšťaná do potrebnej hĺbky kvapaliny v nádrži. Pri spúšťaní sa sonda otvára a pri zdvíhaní sa zatvorí a odobraté médium je vynášané z nádrže.