Manipulátor odliatkov OM3

Zariadenie slúži na manipuláciu s hliníkovými odliatkami.

Popis

Manipulátor slúži na vkladanie a vyberanie hliníkových odliatkov z kaliacej pece. Zariadenie pracuje  pri vysokých teplotách. Jedná sa o plne automatické zariadenie, ktoré obsluhuje viacero kaliacich pecí naraz.

Technické parametre:

  • Podľa požiadaviek zákazníka