Mostová súprava MS60

Mostová súprava MS60 je normovaný mechanizovaný prepravný prostriedok ktorým sa zabezpečuje rýchla stavba mostov na pevných podperách pre prepravu bremien až do hmotnosti 60t na jeden mostný diel.

Popis

Mostová súprava MS60 je normovaný mechanizovaný prepravný prostriedok ktorým sa zabezpečuje rýchla stavba mostov na pevných podperách pre prepravu bremien až do hmotnosti 60t na jeden mostný diel. Pri rozloženej hmotnosti je to až 95t. Most je určený na dočasné krátkodobé , ale aj dlho-dobé , premostenie prekážok v prípade havarijných stavov, opráv trvalých mostov a pod. Most sa dá použiť na premostenie suchých a vodných prekážok. Z dodaných komponentov je možné stavať mosty rôznych dĺžok po násobku 3m. Pre mosty dlhšie ako 21m je potrebné využiť medziľahlé hydraulické podpery. Komponenty sú na miesto určenia dopravované bežnými nákladnými autami. Pre montáž mostu je potrebné zabezpečiť autožeriav o nosnosti 6t pri vyložení 7m. Ostatné montážne pomôcky sú súčasťou dodávky. Most sa montuje na brehu po moduloch a následne sa vysúva nad prekážku po vodiacich valčekoch umiestnených na brehu a na pilieri. Most je určený pre striedavú jednosmernú prevádzku. Most je priehradovej konštrukcie z oceľových profilov, podlahu tvorí vlnitý plech.

Technické údaje:

  • Nosnosť pre jednotlivé bremeno ………………… 60t
  • Nosnosť pre rozložené bremeno ………………… 95t
  • Šírka vozovky …………………………………………… 4m
  • Vonkajšia šírka mostu ……………………………….. 5,14m
  • Vonkajšia šírka piliera ……………………………….. 6m
  • Maximálna hĺbka prekonávanej prekážky ……. 7m
  • Maximálny pozdĺžny sklon …………………………. 8%
  • Maximálny priečny sklon …………………………… 5%

Maximálna dĺžka mostu nie je obmedzená!