Nízkoložný náves NLN 60-3

Nízkoložný náves s nosnosťou 60 t je plošinový náves s trojnápravovým podvozkom určený na prepravu najmä ťažkej vojenskej pásovej a kolesovej techniky, kontajnerov ISO 1C, 1CC, 1D a odsun poškodenej techniky po verejných komunikáciách a v ľahkom teréne, v oblasti miernej a teplej suchej klímy v rozsahu teplôt -32°C až +49°C.

NLN 60 možno zapojiť na tahač s točnicou pre čap 3 1/2″, potrebným výkonom motora, systémom ABS a elektrickou inštaláciou vojenského vyhotovenia.  Nizkolóžny náves NLN 60 možno upraviť podla  individuálných potrieb každého zákaznika.

Popis

Technické parametre:

Hmotnosť pri priemerných podmienkach jazdy na cestách:
– Zataženie náprav 3 x 18 ton ………………………. cca 54 000 kg
– Zataženie na točnicu …………………………………. cca 24 000 kg
– Max. brutto hmotnosť návesu …………………..   cca 78 000 kg
– Hmotnosť prázdneho návesu …………………..  cca 20 700 kg
– Užitočné zataženie …………………………………….  cca 57 300 kg

Rozmery:
– Celková dlžka návesu ……………………………. cca 13 430 mm
– Dlžka nakladacej plošiny
vrátane uhla nakladania ……………………………. cca 8 500 mm
– Dlžka nakladacej plošiny ………………………… cca 8 000 mm
– Šírka nakladacej plošiny ………………………… cca 3 500 mm

NLN 60 pozostáva z týchto hlavných častí:
– podvozok
– rám návesu
– nájazdové rampy
– elektrická inštalácia s osvetlením
– uloženie výbavy
– držiaky náhradných kolies so zdvíhacím zariadením.