Pontónová mostová súprava PMS

Pontónová mostová súprava PMS je normovaná skladacia konštrukcia mosta na plávajúcich podperách, určená na zriaďovanie mostových a prievozných prepravísk. Z materiálu súpravy možno postaviť mosty na plávajúcich podperách nosnosti 20 t a 60 t a prievozové súlodia únosnosti od 20 do 70 t. Most únosnosti 60 t umožňuje prejazd tankov rýchlosťou až 30 km / hod. pri dodržaní rozstupov 30 m / čo sa rovná v metroch rýchlosti jazdy v km. /. Celú pontonovú mostovú supravu je  možné upraviť k individuálnym potrebám zákaznika.

Popis

Celá pontónová sústava pozostáva z:

  1. 32 ks     Riečnych dielov určených prevoz na automobiloch 8×8
  2. 4  ks      Pobrežných dielov určených prevoz na automobiloch 8×8
  3. 36 ks     8×8 s nadstavbou na prevoz  riečnych a pobrežných dielov
  4. 4 ks       FLATRACK kontajnerový nosič vozovky
  5. 4 ks       HÁKOVÝ NAKLADAČ 8×8 s úpravou na prevoz nosiča vozovky
  6. 4 ks       Vlečný čln
  7. 4 ks       Tandemový príves pre člny podvozkami ťahaných za nákladnými automobilmi.
  8. 2 ks       Valník 6×6 – VALNÍK 4 500 ton na prevoz výbavy
  9. 2 ks       Výbava nutná pre zostavenie PMS

Hlavné údaje:                                                                                                                            

MOSTY

Rozsah súpravy

Nosnosť mosta

Šírka
vozovky

Maximálna
dlžka mostu

Celá súprava

60 t (MLC 70)

6,5 m

227 m

Celá súprava

20 t (MLC 20)

3,29 m

382,25 m

Polovica súpravy

60 t

6,5 m

119 m

Polovina súpravy

20 t

3,29 m

193,25 m

8 riečnych a 2 pobrežné diely

60 t

6,5 m

65 m

8 riečnych a 2 pobrežné diely

20 t

3,29 m

98,75 m

SÚLODIA PMS

Nosnosť súlodia

Počet súlodí z 1 súpravy

Počet súlodí z 1/2 súpravy

Počet dielov na 1 súlodie – riečne

Počet dielov na 1 súlodie – pobrežné

Dĺžka súlodia

40 t

16

8

2

13,50

60 t

10

5

3

20,25

80 t

8

4

4

27

110 t *

4/5

3/2

5/6

1/0

39,25

150 t *

4

2

7

1

52,75