Presný lineárny pohon

Presný lineárny pohon umožňuje mimoriadne presné polohovanie rôznych zariadení. Pre samotné polohovanie je možné pre zákazníka pripraviť konštrukciu pre osadenie viacerých pohonov, ktoré následne umožnia mimoriadne presné polohovanie v 3D súradnicovom systéme.

Popis

Technické parametre :

  • Posuv od 0,001 mm
  • Nosnosť pohonu pri dynamickom zaťažení 500 kg
  • Nosnosť pohonu pri statickom zaťažení 800 kg
  • Maximálna dosiahnuteľná presnosť polohovania v priestore pri využití viacerých pohonov +/- 0,001 mm

Zariadenie tohto typu bolo použité pre štúdiu v rámci projektu CLIC – Compact Linear Collider, pre CERN, Ženeva, na polohovanie kryomagnetov o hmotnosti 15 ton.

Výroba tohto produktu je možná vďaka zrealizovanému projektu Podpora inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ Košice a.s.