Pretavba RAO

Kompletné automatizované pracovisko pretavby kovových RAO

Popis

Ide o kompletné automatizované pracovisko pretavby kovových RAO. Zariadenie dokáže pretaviť kovový odpad z likvidácie jadrových zariadení v čisté ingoty, ktoré sa dajú následne spracovať v bežných prevádzkach. Zariadenie je obsluhované zo vzdialeného velína.