Priemyselná automatizácia, regulované pohony

Projektovanie, dodávka, montáž a oživenie systémov v nasledovných oblastiach:

  • automatizácia výrobných procesov, vrátane diagnostiky a monitoringu, HW a SW
  • operátorské a zobrazovacie panely
  • riadiace systémy technologických procesov HW a SW
  • priemyselné počítače
  • priemyselná komunikácia a spracovanie dát
  • systémová integrácia pre podnikové informačné systémy
  • nové, alebo modernizácia starých pohonov
  • modernizácia riadiacich systémov
  • regulované pohony