Retriever

Diaľkovo ovládané zariadenie RETRIEVER je schopné pohybovať sa v priestore s cieľom vyhľadávať a preskúmať podozrivé predmety. Prieskum je schopné vykonať až do vzdialenosti 100 m v dopravných prostriedkoch určených pre hromadnú dopravu ako autobus, vlak, lietadlo a podobne. RETRIEVER svojimi rozmermi umožňuje pohyb v uličkách autobusu, lietadla, vlaku. Manipulačné rameno zabezpečí prehliadku a manipuláciu s podozrivými predmetmi, ktoré sú uložené v uvedených prostriedkoch voľne, alebo v odkladacích priestoroch.

Popis

Určenie:

 • na vyhľadávanie nástražných výbušných systémov
 • na pyrotechnický a chemický prieskum
 • na kontrolu podozrivých predmetov pomocou röntgenovej súpravy

RETRIEVER v základnom vyhotovení pozostáva z nasledovných častí:

 • podvozku
 • ovládacej jednotky
 • manipulačného ramena
 • príslušenstva

Základné vyhotovenie je možné doplniť o nasledovnú výbavu:

 • vyklápacie ramená s pohonmi pre variant kolesového podvozku
 • bočné stabilizačné opery – doplnková prehľadová kamera vpredu, vzadu alebo obidve
 • ovládanie po optickom kábli s ťahaním kábla z bubna a ručným spätným navíjaním
 • ovládanie po optickom kábli s navíjacím a odvíjacím mechanizmom umiestneným na podvozku zariadenia
 • prepravné kufre
 • röntgenovú súpravu pre identifikáciu podozrivých predmetov
 • programové vybavenie pre teleoperátorský režim ovládania ramena