Sklady pre mokré a suché skladovanie vyhoretých palivových článkov a iných pevných RAO

Technologické vybavenie skladov pre dlhodobé uskladnenie vyhoretých palivových článkov a iných pevných RAO.

Popis

Technologické vybavenie pre mokrý a suchý sklad vyhoretého paliva. Sklady pre uskladnenie olejov a tuhých RAO.