Spaľovňa nebezpečných odpadov SNO – 150

Plnoautomatická linka na spaľovanie nebezpečných odpadov.

Popis

Spaľovňa nebezpečných odpadov je plno automatické zariadenie určené na spaľovanie tuhých, kvapalných a sypkých materiálov, ako aj na spaľovanie kalov. Linka spĺňa všetky environmentálne požiadavky a neprodukuje žiadne nebezpečné exhaláty do ovzdušia.

  • Maximálny výkon 150 kg/h