Systémy dopravy zvitkov

Vozíkové dopravné trate ložné jednokoľajové, dvojkoľajové, s pohonom alebo bez pohonu, nadúrovňové, podlahové a pod. vrátane riadiacich systémov a softvérovej výbavy podľa požiadaviek.

Popis