Ťažké hydraulické manipulátory

Ide o dvojramenné kĺbové manipulátory so šiestimi stupňami voľnosti s elektrohydraulickým pohonom a polohovým servoriadením pomocou ovládacieho ramena so silovou spätnou väzbou.
Nosnosť zariadení sa pohybuje v závislosti na požiadavke zákazníka od 100 do 2 000 kg, v závislosti na konkrétnej variante produktu.
Vyhotovenie môže byť stacionárne, s pojazdom alebo závesné. Zariadenia sú schopné niesť rôzne nástroje ako napríklad kotúčové a pásové brúsky, osekávacie pneumatické kladivo, rezací horák, opaľovací horák a pod.

Popis

Technické parametre typu THM 500 :

 • nosnosť ramena 500 kg
 • dosah ramena max. 6 m
 • vyhotovenie stacionárne, mobilné, závesné
 • pohon elektrohydraulický
 • rýchlosti pohybu:
  • vodorovne 0,75 m/s
  • zvisle 0,7 m/s
  • natáčanie 40 deg/s
 • Príkon 60 kW
Technické parametre typu THM 2000 :
 • nosnosť ramena 2000 kg
 • dosah ramena max. 6 000 mm
 • vyhotovenie stacionárne, mobilné, závesné
 • pohon elektrohydraulický
 • rýchlosti pohybu :
  • vodorovne 0,75 m/s
  • zvisle 0,7 m/s
  • natáčanie 40 deg/s
 • Príkon 60 kW
 • Hmotnosť 4 500 kg

Použitie:

 • v zlievarňach (apretácia odliatkov upaľovaním náliatkov, brúsením, osekávaním, čistenie odliatkov prúdom tlakovej vody)
 • v hutníctve (selektívne vypaľovanie vád brám, torkretácia výmuroviek pecí, odoberanie roztaveného kovu z pece)
 • v jadrových elektrárniach (nasadenie diaľkovo riadenej mobilnej verzie v havarijných situáciách pre opravy vykonávané chápadlom, strihaním hydraulickými nožnicami, alebo inými nástrojmi umiestnenými na podvozku, pri likvidácii stavieb jadrových elektrární pomocou rezania vodným lúčom a kotúčovou pílou)
 • v ostatných odvetviach (rozpaľovanie veľkorozmerného kovového odpadu, ďalšie aplikácie, kde je výhodné použiť ťažší, výkonnejší nástroj resp. oddeliť pracovníka od zdraviu škodlivého prostredia).

Výroba tohto produktu je možná vďaka zrealizovanému projektu Podpora inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ Košice a.s.