Ťažký hydraulický teleoperátor THT 500

Zariadenie slúži na manipuláciu s jadrovým materiálom.

Popis

Jedná sa o zariadenie, ktoré slúži na diaľkovú manipuláciu s ťažkými predmetmi v zdraviu škodlivom prostredí. Zariadenie je navrhnuté aj pre prácu v ionizujúcom žiarení pri vysokých teplotách.