Transportné zariadenie (TES)

Zariadenia pre CERN

Transportné zariadenie (TES)

Zariadenie pre presné priestorové polohovanie rozmerovo a hmotnostne objemných telies. Robotické zariadenie s kontrolou až 12 osí nájde svoje využitie najmä v stiesnenom priestore s obmedzenou možnosťou pohybu.
Bolo vyvíjané na základe víťazného medzinárodného tendra pre CERN Ženeva.

Zariadenie bolo ocenené zlatou medailou CERNU.

Popis

Technické parametre:

  • Maximálne zaťaženie 34 000 kg
  • Maximálna ložná dĺžka 16 000 mm
  • Presnosť transportu voči zadefinovanej dráhe ± 0,1 mm
  • Nosnosť jedného modulu 20 000 kg
  • Maximálna výška modulu 300 mm
  • Maximálny zdvih 150 mm

Zariadenie bolo použité na prevzatie kryomagnetu z dopravného prostriedku a jeho presné uloženie na vytýčené rektifikačné body na dráhe urýchľovača v CERN, Ženeva. Vzájomná poloha TES , kryomagnetu a rektifikačnych bodov sa zisťovala zameraním geodetickou stanicou. Namerané hodnoty sa stiahli zo stanice do riadiaceho počítača a na základe matematického modelu sa prepočítali trajektórie k prevzatiu kryomagnetu a jeho uloženiu na rektifikačné body. V procese transportu je riadených 12 motorov tak, aby bola zabezpečená výsledná trajektória transportu.

Výroba tohto produktu je možná vďaka zrealizovanému projektu Podpora inovácií v spoločnosti ZTS VVÚ Košice a.s.