Triedenie kontaminovaných zemín TPZ1

Zariadenie slúži na triedenie kontaminovaných zemín podľa stupňa kontaminácie rádioaktívnymi látkami.

Popis

Jedná sa o mobilné zariadenie uložené v štandardnom ISO kontajnery. Zariadenie slúži na triedenie kontaminovanej zeminy podľa stupňa kontaminácie. Má 1 vstupný zásobník, kde sa navezie kontaminovaná zemina a 3 výstupné dopravníky, kde vychádza zemina už roztriedená podľa kontaminácie.