Účelové nadstavby automobilov

Účelové nadstavby automobilov

Rôzne účelové nadstavby automobilov.

Popis

Účelové nadstavby automobilov ako sú cisterny (voda, pivo, mlieko, benzín, nafta,olej, kaly, prach, hnojivá, čpavok), kanalizačné nadstavby, sacie nadstavby, plniče lietadiel a inej techniky, návesy, prívesy, servisné vozidlá, špeciálne vozidlá pre prepravu techniky a pod.

Technické parametre:

  • Podľa požiadaviek zákazníka aj pre extrémne klimatické podmienky