Účelové nadstavby automobilov

Rôzne účelové nadstavby automobilov.

Popis

Účelové nadstavby automobilov ako sú cisterny (voda, pivo, mlieko, benzín, nafta,olej, kaly, prach, hnojivá, čpavok), kanalizačné nadstavby, sacie nadstavby, plniče lietadiel a inej techniky, návesy, prívesy, servisné vozidlá, špeciálne vozidlá pre prepravu techniky a pod.

Technické parametre:

  • Podľa požiadaviek zákazníka aj pre extrémne klimatické podmienky