Vitrifikačná linka

Kompletné automatizované pracovisko vitrifikácie RAO

Popis

Ide o kompletné automatizované pracovisko vitrifikácie RAO.
Zariadenie dokáže spracovať kvapalné RAO metódou vitrifikácie,. Vitrifikácia je spôsob úpravy kvapalných rádioaktívnych odpadov vznikajúcich pri prevádzke jadrovej elektrárne. Metóda spočíva vo výrobe špeciálnych skiel alebo sklokeramiky z kvapalného rádioaktívneho odpadu a sklovitých materiálov pri teplote 900 až 1 200 °C. Výhodou metódy je veľmi nízka vylúhovateľnosť a vysoká objemová redukcia výsledného produktu. Linka je plne automatická, ovládanie je vo vzdialenom velíne.