Odlievací karusel

Základnou časťou karusela na liatie ferozliatin je prstenec ležiaci na 40 ks nosných kladiek uložených do kruhu o priemere 12,1 m na betónovom základe. Na prstenci je uchytených 24 ks ramien, na ktorých sú uložené rámy, v ktorých sú uložené korýtka, do ktorých sa v mieste liatia leje ferozliatina. Po vonkajšom obvode prstenca je vytvorená dráha pre preklápanie rámov s korýtkami, trojica miest pre vyklápanie vychladnutej ferozliatiny a dráha pre vrátenie rámu s korýtkom do východzej polohy (pripravené pre liatie ferozliatiny do korýtka. Pohon prstenca, jeho otáčanie, zabezpečuje dvojica elektroprevodoviek, na hriadeľoch ktorých sú uložené ozubené kolesá zaberajúce do hrebeňov uchytených na vnútornej strane prstenca. Pohony sú súčasne riadené jedným frekvenčným meničom. Pred každým pohonom je vyhotovená zábrana z kruhovej ocele s výstražnou tabuľkou zabraňujúca osobe kontaktu s ozubeným kolesom pohonu Samotný elektromotor je krytovaný snímateľným krytom. Poloha prstenca je určená polohou 6-tich odtláčacích kolies. Pred každým odtláčacím kolesom je vyhotovená zábrana z kruhovej ocele zabraňujúca osobe kontaktu s odtláčacím kolesom. Poloha zastavenia prstenca s rámami s korýtkami je daná polohovaním dorazov na spínačoch umiestnených vo vnútri karusela.

Popis

Základné technické parametre

  • Rýchlosť otáčania karusela ………………………………….10 a 20 m/min
  • Celkový inštalovaný príkon ……………………………………125 kW
  • Celkový príkon počas chodu karusela…………………..87kW
  • Počet korýtok ……………………………………………………….. 24 ks
  • Hmotnosť korýtka…………………………………………………..3 050 kg
  • Hmotnosť ferozliatiny v korýtku………………………………1 875 kg
  • Hmotnosť karusela (bez korýtka a ferozliatiny) ……..130t